top of page

Preise

Probelektion

Probeabo (3x)

Einzel 60'

Einzel 90'

10er Abo 60'   1 Jahr gültig

10er Abo 90    1 Jahr gültig

10er Abo 60    10 Wochen gültig

10er Abo 90'   10 Wochen gültig

3 Monatsabo

6 Monatsabo

12 Monatsabo

10er Pränatal

Privatlektion 60'

CHF 25.00

CHF 75.00

CHF 30.00

CHF 40.00

CHF 260.00

CHF 350.00

CHF 220.00

CHF 290.00

CHF 640.00

CHF 1060.00

CHF 1950.00

CHF 295.00

CHF 130.00

Spezialpreise Glatt Mitarbeiter (nur mit Ausweis)

Probelektion

Einzel 60'

Einzel 90'

10er Abo 60'   1 Jahr gültig

10er Abo 90    1 Jahr gültig

10er Pränatal

Privatlektion 60'

CHF 15.00

CHF 20.00

CHF 30.00

CHF 160.00

CHF 250.00

CHF 195.00

CHF 120.00

bottom of page